Strona głównaOchrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

SOLIVAN może zwrócić się o podanie podstawowych informacji umożliwiających Państwa identyfikację jako osoby, w tym Państwa nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu umożliwienia Państwu skorzystania z oferowanych przez nas usług. Będziemy korzystać z takich danych osobowych wyłącznie w celu przekazania Państwu informacji, o jakie się Państwo zwróciliście, lub w innych celach określonych w niniejszym dokumencie.  Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować: imię i nazwisko oraz stanowisko, firmę spółki lub nazwę organizacji, dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu, adres i kod pocztowy, informacje dotyczące rekrutacji. Okazjonalnie możemy wykorzystywać zgromadzone przez nas dane personalne w celach marketingowych. Jeśli nie życzycie sobie Państwo, abyśmy korzystali z Państwa danych osobowych w tym celu, prosimy o wiadomość na adres: biuro@solivan.pl.  Umożliwimy Państwu także rezygnację z otrzymywania w przyszłości materiałów marketingowych każdorazowo, kiedy przesyłać będziemy Państwu takie materiały; ponadto rezygnację można zgłosić w dowolnym czasie kontaktując się z nami.  Dane osobowe nie będą ujawniane żadnym innym osobom bez Państwa zgody.  Gromadzone przez SOLIVAN Dane Osobowe będą udostępniane pracownikom i wykonawcom, ale ich wykorzystanie będzie ograniczone do wykonywania ich obowiązków i będzie zgodne z celem ich przetwarzania. Nasi pracownicy i wykonawcy mający dostęp do Państwa Danych Osobowych są zobowiązani do zachowywania takich informacji w poufności.  Korzystamy z niezależnego usługodawcy w celu dostarczania naszego objętego subskrypcją biuletynu elektronicznego.  Gromadzimy dane statystyczne dotyczące otwierania wiadomości elektronicznych i klikania w linki przy użyciu technologii zgodnych z branżowymi standardami, w tym czystych plików GIF w celu umożliwienia nam monitorowania i ulepszania naszego biuletynu.  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat powiadomienia o użyciu cookies, prosimy o kontakt z nami. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, dystrybucji lub użyczenia na rzecz osób trzecich, chyba że wyrazicie Państwo na to zgodę lub w przypadku, gdy będzie wymagane przepisami prawa.  Jesteście Państwo zgodnie z prawem uprawnieni do zażądania szczegółów danych osobowych posiadanych przez nas na Państwa temat, zgodnie z przepisami obowiązującej w Polsce Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi, prosimy o wiadomość na adres: biuro@solivan.pl.  Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, aby Państwa dane były bezpieczne.  W celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi i ujawnieniu, wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne, fizyczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i ochrony gromadzonych przez nas danych.  W momencie wejścia na naszą stronę internetową niewielka ilość danych zwana cookies może zostać zachowana na twardym dysku Państwa komputera. Cookies obejmują informacje dotyczące na przykład rodzaju używanej przez Państwa wyszukiwarki internetowej.  Używamy cookies w celu usprawnienia monitorowania przez nas sposobu korzystania ze strony internetowej, co z kolei pomaga nam zapewnić, aby strona internetowa odpowiadała oczekiwaniom jej użytkowników. SOLIVAN, PONTES the CEE lawyers ani żadna z firm wchodzących w jej skład nie używa technologii cookies do gromadzenia danych osobowych. Większość wyszukiwarek umożliwia Państwu wyłączenie cookies lub otrzymywanie ostrzeżenia przed zachowaniem cookies na Państwa twardym dysku.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Państwa wyszukiwarki lub wywołanie ekranu pomocy w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego, jak należy to zrobić. Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron, którymi możecie być Państwo zainteresowani. Należy jednak zauważyć, że z chwilą opuszczenia przez Państwa naszej strony przy użyciu tych linków nie mamy żadnej kontroli nad innymi stronami, do których prowadzą te linki. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji, jakie są przez Państwa dostarczane w trakcie wizyt na takich stronach, a strony te nie podlegają niniejszej informacji dotyczącej polityki prywatności.  Powinni Państwo zachować ostrożność i zapoznać się z informacją dotyczącą polityki prywatności mającą zastosowanie do danej strony.

Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.
Nie pokazuj więcej